Warsztaty dla dzieci

ARCHITEKTURA I MUZYKA: „FEEL HARMONIA”

Podążymy za inspiracją  projektantów szczecińskiej filharmonii – potraktowanie instrumentów muzycznych jako punktu wyjścia do formy, następnie przetransponowanie idei na formę budynku – najpierw w postaci szkiców a potem w budowie modelu. W ten sposób przybliżymy dzieciom mechanizm transformacji inspiracji na realny projekt.

Jak zbudowane są instrumenty muzyczne?

Co to jest rytm, kompozycja i harmonia w architekturze i muzyce?

Jakie znamy formy architektoniczne i muzyczne?

Co to jest pauza w muzyce, w architekturze?

Muzyka i architektura to dziedziny sztuki, które kształtują przestrzeń wokół nas.  Muzyka –  za pomocą dźwięków,  architektura – za pomocą form. Obie dziedziny sztuki mają wpływ na to, jak się czujemy, kształtują naszą świadomość i wrażliwość.

Wydarzenie obejmie spacer po obiekcie oraz przeprowadzenie dla dzieci warsztatu architektonicznego, przybliżenie im idei projektu filharmonii szczecińskiej. Warsztaty zwieńczy prezentacja prac i projektów wykonanych przez dzieci.

Scenariusz zajęć został opracowany przez architektów przy współpracy muzyków. Rozpoczniemy od analizy zadania, przez szukanie inspiracji, do pomysłu i dyskusji nad nim,  aż do realizacji i prezentacji prac.

Spacer po obiekcie ma za zadanie uwrażliwienie dzieci na kształt otoczenia, a także zainspirowanie osobliwymi przestrzeniami, z którymi nie stykają się co dzień. Poprzez interdyscyplinarny charakter projektu organizatorzy zamierzają pokazać, że architekturę odbieramy nie tylko na poziomie zmysłów wzroku i dotyku.

 

KOLOROWA INICJATYWA – przestrzenie publiczne  na przykładzie Superkilen w Kopenhadze i innych realizacji

Materia miasta podlega prawom przyrody ale jest również tworem kultury. Podczas tego warsztatu przybliżymy dzieciom jak zaangażowanie poszczególnych grup społecznych i kulturowych, może mieć wpływ na kształtowanie przestrzeni publicznej. Socjologowie skłaniają się ku tezie, iż architektura miejskiej przestrzeni jest odzwierciedleniem różnic społecznych. To, co ludzi różni, będzie miało swój wyraz w fizycznym kształcie przestrzeni, która jest pewnym komunikatem. Ten komunikat w swej architektonicznej formie, może być różnorodny i adekwatny do potrzeb.

Superkilen to nowoczesna przestrzeń miejska, która powstała w jednej z najbardziej zróżnicowanych etnicznie dzielnic Kopenhagi. Dzięki przebudowie okoliczni mieszkańcy mogą korzystać z nowych spacerowych

alejek, ścieżek rowerowych, placu zabaw oraz wielu innych elementów rekreacyjnych. Cały projekt odwołuje się do wielokulturowości współczesnej Danii. Architekci umieścili w tej przestrzeni wiele miejskich mebli, które nawiązują do kultur poszczególnych krajów. W trakcie warsztatów spróbujemy przyjrzeć się strukturze jakiegoś wybranego fragmentu Szczecina i zbadać jak bardzo zróżnicowany może być ten wycinek. Główne zadanie będzie polegało na wspólnym zagospodarowaniu fragmentu przestrzeni miejskiej.

Zgłoszenia do warsztatów przyjmowane są pod numerami telefonów:

Edyta Waszak 517 309 265, Aleksandra Rus 503 774 258

oraz pod adresem: kodakids@gmail.com

KODAkids_moduł.1Westival 2014