Międzynarodowe warsztaty architektoniczne z cyklu “Wielkie projekty a renesans miast”: Szczecin 2014 – Atrakcyjny Szczecin – Aleja Wojska Polskiego.

web4-11Celem warsztatów jest poddanie idei rewitalizacji Alei Wojska Polskiego pod publiczną debatę, wymiana doświadczeń, zdiagnozowanie problemów i określenie głównych kierunków działań a w ślad za tym zaangażowanie miejscowej społeczności i przedsiębiorców z rejonu Alei oraz władz miasta do współdziałania, próba podziału pól aktywności dla głównych animatorów i uczestników przewidywanego przedsięwzięcia.

Konferencja przeprowadzona będzie w formule dwudniowej sesji urbanistyczno-architektonicznej ukierunkowanej na poszukiwanie najlepszych rozwiązań przekształcenia Alei Wojska Polskiego, w kontekście urbanistycznych planów dotyczących śródmieścia Szczecina. Jej celem, według założeń SARPu i Urzędu Miasta, jest odnalezienie płaszczyzny wspólnych dla społeczności lokalnej działań na rzecz Alei Wojska Polskiego.

Organizatorzy liczą na aktywny udział zaproszonych gości, w tym mieszkańców, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców i inwestorów dużych przedsięwzięć, lokalizujących swoją działalność w rejonie oddziaływania Alei Wojska Polskiego, ponadto zakładają otwartą formułę warsztatów z dopuszczeniem do udziału zainteresowanych osób ze środowisk naukowych, artystycznych, samorządowych, mediów, polityki a także mieszkańców.

Wśród zaproszonych uczestników znajdą się renomowani architekci i urbaniści,eksperci w dziedzinie projektowania przestrzeni publicznych:

  • Katharina George — Niemcy
  • Johan de Koning — Holandia
  • Romuald Loegler — Polska

Wykłady wprowadzające do tematyki konferencji wygłoszą:

  • Piotr Mync — Zastępca Prezydenta Miasta Szczecina
  • Jarosław Bondar — Architekt Miasta Szczecina

Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń pod adresem: http://www.architekturaibiznes.com.pl/start.php?opt=dlafirm&pid=222 Osobom zapisanym poprzez wypełniony formularz będzie przysługiwać także prawo czynnego udziału w końcowym panelu dyskusyjnym.

Szczegółowy program

Westival - Program konferencji 2

 

Westival - Plakat konferencji